2020-03-15: UDs avrådan och inställda resor

Med anledning av UDs avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder t.o.m. 14 april kommer alla våra resor t.o.m. 14 april att ställas in och inbetalda medel att återbetalas till resenärerna.

För resor från 15 april och framåt gäller våra ordinarie resevillkor. 

Powered by Travelize