Visum Iran

Visum krävs för skandinaviska medborgare. Visumhandlingar ska vara Iventus tillhanda senast 6 veckor före avresa. Vid utländskt medborgarskap kan andra regler förekomma. Kontakta oss för ytterligare information.  

Observera att man blir nekad inresa till Iran om man har israeliska stämplar i passet eller om det framgår i passet att man är född i Israel.
 

Visum Iran

Följande krävs för visum:

- Färgkopia på fotouppslaget i passet.
Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.

På baksidan av kopian uppger ni:
• Er eventuella arbetsgivare samt yrke
• Om ni har varit i Iran tidigare och i så fall när
• För- och efternamn på er far
• Ert civilstånd
• Kontaktuppgifter (minst en av följande): hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress      

Bifoga även ett nytaget färgfoto med ljus bakgrund (ID-foto 35 x 45 mm). Svartvita eller gamla foton godkänns ej.

Det går också bra att scanna in passet och fotot och maila till oss. Observera att passet och fotot då ska scannas separat.

 

För vissa resor (gäller i första hand de resor där man åker in i Iran landvägen, till exempel Uzbekistan - Turkmenistan - Iran) behöver visum göras innan avresa, då behöver vi även få in följande:


Senast 6 veckor före avresa ska dessutom följande handlingar skickas till oss:

• Pass i original
• Ifylld visumansökan för Iran. Ett exemplar av ansökan ifylld på engelska. Handskrivna ansökningar ska fyllas i med versaler.
• Försäkringsintyg som täcker hela resan
• Två passfoton i färg i original, 3x4 cm. Fotona ska vara nytagna med vit bakgrund, välliknande och av god kvalité.
 

Vid annat medborgarskap än svenskt kan andra regler gälla. Kontakta oss för ytterligare information.

Visumansökan till Iran hittar ni här.

Skicka bokningsförfrågan

Tyvärr så har vi inte lagt ut något bokningsbart ännu. För mer information, vänligen skicka en bokningsförfrågan med vårt formulär.

Formulär
Powered by Travelize