Visum Iran

Visum krävs för skandinaviska medborgare. Visumhandlingar ska vara Iventus tillhanda senast 6 veckor före avresa.   

Observera att man blir nekad inresa till Iran om man har israeliska stämplar i passet eller om det framgår i passet att man är född i Israel.
 

Följande krävs för visum:

  • Färgkopia på fotouppslaget i passet. Observera att passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
  • Nedan information skriven på baksidan av kopian:
 - er eventuella arbetsgivare
 - yrke
 - om ni har varit i Iran tidigare och i så fall när
 - för- och efternamn på er far
 - civilstånd
 - kontaktuppgifter (minst en av följande): hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress      
  •  Ett nytaget färgfoto med ljus bakgrund (ID-foto 35 x 45 mm). Svartvita eller gamla foton godkänns ej.

Det går också bra att mejla in ovanstående information samt skanna in och mejla en kopia på passet och färgfotot. Observera att passet och fotot då måste skannas separat.

 

Vid utländskt medborgarskap kan andra regler förekomma. Kontakta oss för ytterligare information.

Skicka bokningsförfrågan

Tyvärr så har vi inte lagt ut något bokningsbart ännu. För mer information, vänligen skicka en bokningsförfrågan med vårt formulär.

Formulär
Powered by Travelize