Ryssland

Regler för turistvisum till Ryssland

Alla ansökningsblanketter måste fyllas i elektroniskt innan de skrivs ut. Formuläret hittar ni på denna sida: https://visa.kdmid.ru/. Vänligen följ sidans instruktioner angående ifyllnad och utskrift. Å skrivs AA, Ä skrivs AE och Ö skrivs OE. För mer information se våra visuminstruktioner. Det är viktigt att följa dessa så att blanketten blir korrekt ifylld.

När ni skrivit ut blanketten skriver ni under den och skickar in den till oss tillsammans med pass i original, färgfoto och försäkringsintyg i original. Bifoga lösenordet ni valt för ansökan (se visuminstruktioner ovan). Var noga med att följa utskriftsinstruktionerna. Kontakta Iventus om ni saknar utskriftsmöjlighet.

Visum krävs för skandinaviska medborgare. Visumhandlingar måste vara oss tillhanda senast 4 veckor men högst 3 månader före avresa.

För visum krävs: 
• Pass i original
• Korrekt ifylld visumansökan. Bifoga även det lösenord ni valt för ansökan. Ansökan måste skickas till oss senast 1 vecka efter ifyllnad.
• Ett färgfoto med ljus bakgrund (ID-foto 35 x 45 mm)
• Försäkringsintyg

Kontroll av pass:
Pass ska vara giltigt minst sex månader efter utresa ur Ryssland och ska innehålla minst två tomma sidor. Kontrollera också att passet är helt. Om fotobladet börjat släppa kan man reklamera det hos passmyndigheten.
Ryska konsulatet godkänner inte pass som börjat gå sönder p.g.a. att man då kan bli stoppad på gränsen.

Krav på ansökan:
Ansökan ska fyllas i elektroniskt och ska sedan skrivas ut och skickas till oss. Ansökan måste skickas till oss senast 1 vecka efter ifyllnad. Bifoga lösenordet ni valt för ansökan (se våra visuminstruktioner ovan). Det är viktigt att ansökan skrivs ut med rätt marginal, se instruktion här: Utskriftsinstruktion, samt när ni fyller i ansökan. Alla punkter måste vara ifyllda med korrekt information. Korrigeringar är inte tillåtna.

Krav på foto:
Foto, ca 35 x 45 mm
Fotot skall vara nytaget, välliknande och av god kvalitet, taget rakt framifrån mot en jämn och vit bakgrund utan huvudbonad (undantag medges av religiösa skäl men hela ansiktet måste då synas). Kraven på fotot är samma som för passfoton. Endast färgfoto godkänns av ambassaden. Fotot ska vara utskrivet på fotopapper.
Foton som inte uppnår dessa krav accepteras inte och kan därför medföra att handläggningstiden förlängs.

Krav på försäkringsintyg på engelska (hemförsäkring eller annan försäkring):
Försäkringsintyget måste beställas från försäkringbolaget och det är viktigt att det på försäkringsintyget klart framgår namnet på den försäkrade samt period försäkringen gäller. Det får inte stå "premie att betala" eller annan text som indikerar att premien ej är betald. Det måste alltså klart framgå att försäkringen är giltig. Intyget måste också vara stämplat och underskrivet av försäkringsbolaget. De flesta försäkringsbolag vet redan vilka krav ryska konsulatet ställer. Det räcker därför att ni talar om för ert försäkringsbolag att ni behöver intyg för rysk visumansökan, det kallas ofta Rysslandsintyg.

Har du annat medborgarskap än svenskt kan andra regler gälla. Observera att om du inte är svensk medborgare kan reglerna vara olika beroende på om du är bosatt i Sverige eller inte. Det är ofta enklare om man är bosatt i Sverige. Kontakta oss för mer information.

Denna instruktion avser turistvisum.  

Kontakta oss för prisinformation.

Observera att visumet klistras in i passet.


1. Fyll i visumblanketten här: https://visa.kdmid.ru/ 
2. Printa ut, klistra på foto.
3. Skriv på och skicka!

Visumansökan ska fyllas i på engelska enligt anvisningarna

Observera att inga misstag/korrigeringar på visumansökan (även Tipp-Ex) accepteras av ryska konsulatet!!!

Formuläret undertecknas och skickas säkrast som rekommenderat brev tillsammans med ert pass, ett foto samt intyg om försäkring till Iventus, Bergsgatan 25, 112 28 STOCKHOLM.

OBS! LÄS UTSKRIFTSINSTRUKTIONEN INNAN DU SKRIVER UT DIN ANSÖKAN!
 

Utskriftsinstruktion

Instruktioner för ryskt turistvisum (pdf-dokument)

Skicka bokningsförfrågan

Tyvärr så har vi inte lagt ut något bokningsbart ännu. För mer information, vänligen skicka en bokningsförfrågan med vårt formulär.

Formulär
Powered by Travelize